Çağdaş sanatın usta isimlerinden METİN GÜÇLÜ’nün, ’Boşluk’ başlıklı sergisi, Brüksel’de sanatseverlerle buluşuyor…

“Art and Life” bünyesinde projelendirilmiş, sanatın farklı disiplinlerini çatısı altında toplayan ‘’Türkiye-Avrupa Birliği Kültürlerarası Sanat Dialogları’’ kapsamında, devam edecek olan etkinliklerin ilki, Türkiye Çağdaş Sanatı’nın önemli isimlerinden Metin Güçlü’nün ‘Boşluk’ başlıklı sergisi ile Brüksel’de… Kültürlerarası diyaloglar ile bu birikimleri paylaşmak, yeni değerler katmak, karşılıklı etkilenmek, sanatçıların sınırlar ötesinde, tüm dünyada izlenebilmesini sağlamak önemli bir koordinasyon unsuru oluşturmaktadır. Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel’in himayelerinde ve ev sahipliğinde, T.C. Dış İşleri Bakanlığı desteği, Saint-Josse Belediyesi, ve TUSİAD işbirliği ile THY Sponsorluğunda gerçekleşen, Küratörlüğünü Beste Gürsu’nun yaptığı Sergi, 6-26 Mart 2013 tarihleri arasında, T.C. Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği Brüksel adresinde izlenebilecek.

‘’Araf'ın bir yüzü derya; diğer yanı.. Boşluk, sanatın özerkliğini ortadan kaldırma cesaretiyle yola çıkanlara karşı asimetrik bir parantezden ibaret değildir. Burada İlga'nın sorgulanması, sanatın nüfuzunu askıya alma girişimidir. Semboller, tecrübenin özetlenmesinden, ihlaller sınırlardan, sınamalar zaruretten doğar. Zamanı dolan İnsan'ın eylemi, madde dünyasından, hayal dünyasına adım attığında, beden olarak kendi/lik' çelişkisiyle yüzleşir. Bilinç, bir teşevvüş alanında kendine yer açar. Algı semiyotiktir; göstergeler dünyadan 'Araf' a taşınır. Haset ya da şükran; nesneler dünyasına yatırım yapan ruhsal enerji, dünya hayatı, madde coğrafyasında kendi imge düzenini kurar. Deneyler yaşar, kefaretler için işbirliği yapar. Dostlar, nevrozlar edinir. Birey, iyi/kötü'sünü geliştirir; seçimleri, öznenin yeryüzündeki bulanık hakikatini ve sembolik düzende paylaşacağı tüm kimliklerini belirler. Simgeler üzerinden öğreniriz; yaşar ve tükeniriz. Ölüm denilen sıçramada, zihnen sürecek yolculuğumuza dünyadan derlediğimiz imgelerden oluşan ganimet sandığımız ile devam ederiz. ‘Boşluk’ başlıklı bu sergisinde Metin Güçlü, nesneler aracılığıyla yeryüzünde kendini tanıyan öznenin, yol/culuğunun bir merhalesinde, karşılaşacağı boşluk'ta, elinden alınacak imkanlarla girdiği yabancılaşmaya ve kendinde kalacak semboller üzerinden sürecek olan miraca tanıklık etmektedir.’’

 

Açılış: 6 Mart 2013, Çarşamba, Saat: 18:30 Adres: T.C. AB Daimi Temsilciliği 36-38 Avenue des Arts1040, Brussels/Belgium Sergi: 7-26 Mart 2013 tarihlerinde izlenebilir. Bilgi için: +90 212 293 91 50, +90 542 425 82 85 / Art&Life - Gizem Özdemir Gürpınar info@artandlife.com.tr /www.artandlife.com.tr 

 

Metin Güçlü 1975 yılından bu yana profesyonel olarak çalışmalarına devam ediyor. 1982 yılında üniversiteyi bitirdi. 1987-1991 yılları arasında sanatla ilgili teorik çalışmalar, atölye çalışmaları ve araştırmalar yaptı. Çalışmalarından bazılarını; Dünyadaki açlık, şiddet ve baskı temasını işlediği ‘’Açlık ve Duvar’’, Baskılara ve darbe dönemlerine karşı eleştirel göndermeler yaptığı, ‘‘Deniz Kenarında Hıdrellez’’, doğuşun ve yaşamın çeşitli hallerini sorguladığı, mitolojilerden beslenen, ‘’Üç Adem, Üç Yol, Ademler ve İnsanlık Halleri’’ isimlerini verdiği serilerde toplamıştır. Metin Güçlü, yakın dönem çalışmalarında, Geleneksel Kültürler, Tasavvuf ve Sufizm´i, Kuantum, yatay dikey hareketler ve renk enerjilerini birbirleriyle ilişkileri açısından irdeler. Çağdaş Sanatın imkan ve teknikleriyle evrenselleştirdiği dünyada, ikonografik ögelerle ezber dışı tartışmalar açtığı kendine özgü bir yolculuğa çıkar... Metin Güçlü'nün bu yakın dönem çalışmalarında hoş/estetik bir sunum kaygısı yoktur. Onun eylemi, abarttığı, agrandize ettiği ikonlarla fark edilir. Ludus magnus'u ya da sanatçının oyun bahçesini/arenasını, coğrafi varlığımızın soyut rakamlarını, bir kategoriden ibaret sayısal varlığımızı, duyarlı görüntülere çeviren bir tercüme alanı olarak görmemiz gerekir. O, sezgisiyle burada, Araf'ın bu yanından, madde aleminden perdeyi aralayan bir 'mücerrebandır; denenen, sınanan' kişidir. Çok sayıda solo sergisi açılan, karma sergilerde yer alan, koleksiyonlarda eserleri bulunan Metin Güçlü, çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir. Sanatçı, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği A.I.A.P. Unesco / Comite National Turk International Association of Art (UPSD) ve (SESAN) Serbest Sanatçılar Derneği üyesidir.